Tidsrapportering YW24

Tidsrapportering och schemahantering

Tidrapportering

TimeReport YW24 är ett system som hanterar avancerad tidsrapportering och schemahantering för alla typer av verksamheter. Den är framtagen för att stödja stora företag som har flera olika verksamhetsområden och olika kollektivavtal.

Avancerade och mångsidiga konfigurationsmöjligheter

Ett Tidsrapporteringssystem som hanterar de flesta varianter av tidsrapportering

Konfigurationsmöjligheter

Systemet hanterar simultant ett flertal olika typer av tidsrapportering. Exempelvis stödjs avvikelserapportering, från och till tid, antal timmar per dag, och relevanta kombinationer av dessa. En medarbetare kan behöva rapportera på flera olika konventioner beroende arbetsuppgifter och det stödjs av systemet.

Projektrapportering

Hanterar projektrapportering med sub-aktiviteter

Projektrapportering

En medarbetare kan ha flera projekt att tidsrapportera mot, och vardera projekt kan i sin tur innehålla sub-projekt. Systemet stödjer simultan användning av rapportering för tjänstemän, arbetare och projekt.

Enkelt attesteringsflöde

Chefsattestering via vanliga relationen chef-medarbetare

Attesteringsflöde

Attestering sker via en koppling mellan attestant och medarbetare. Denna koppling kan hanteras direkt i systemet eller laddas upp via en fil, där oftast relationen chef-medarbetare används. Detta medför både en dynamisk attesteringsrelation och att det enkelt går att överföra denna från ett lönesystem eller HR-system, och hålla informationen aktuell via en integration eller uppladdning av fil.

Enklare Reseräkningsfunktionalitet

Registrering av utlägg och milersättning

Utlägg

TimeReport YW24 innehåller en enklare modul för reseräkningshantering. Det går att registrera olika former av utlägg, milersättning och traktamente. Kvittokopior går att bifoga i systemet. Belopp anges för det som önskas ersättas, dock finns ej momsberäkningar eller regler kring traktamente.

Innehåller Faktureringsmodul

Anpassad för konsultverksamhet

Faktureringsmodul

TimeReport YW24 innehåller en modul för skapande och lagring av fakturor, baserat på tidsrapporteringen och reseräkningen. Faktureringen är anpassad för konsultverksamheter, men fungerar även för internfakturering och verksamheter vars fakturering bygger främst på arbetade timmar.

Periodiska scheman

Avancerad schemahantering

Periodiska Scheman

TimeReport YW24 innehåller en avancerad funktionalitet för hantering av arbetstidsscheman. Det finns funktionalitet för att sätta upp periodiska scheman, dvs sådana som löper under en eller flera veckor med återkommande mönster på arbetade veckodagar och tider. Dessa scheman tilldelas till medarbetare, enskilt eller via gruppregler. Tilldelningen av scheman är datumstyrt.

Unika enskilda scheman och önskescheman

Flexibel schemahantering

Schemahantering

TimeReport YW24 hanterar önskescheman och uppsättning av unika enskilda scheman i en grafiskt gränssnitt. Scheman kan skapas och bemannas, och medarbetare kan lägga in önskemål om pass och även byta pass med varandra i systemet.