RetroCalc YW24

Beräkning av retrolönebelopp och uppdatering av löneposter

Retrolön

RetroCalc YW24 är ett verktyg som hjälper HR och Löneadmin att hantera retro-löner. Verktyget hjälper till att ta fram nya lönebelopp att föra in i lönehistorik, vilket är viktigt där det skett löneförändringar under revisionsperioden. Vidare beräknas retrolönebelopp. Uppdatering av lönehistorik och beräkning av retrolönebelopp kan ske även när det gjorts flera revisioner per anställd.

Uppdatera löneposter i lönehistoriken

Lönehistorik inkl retro

Lönehistorik

RetroCalc skapar en uppdaterad lönehistorik, som inkluderar en adderad lönepost för revisionsdatum och uppdaterade löneposter som ska uppdateras med revisionspåslaget. Denna uppdaterade lönehistorik kan sedan användas för att uppdatera lönehistoriken i HR-system och lönesystem.

Beräkning av retrolönebelopp

Retrolönebelopp per anställd

Retrolönebelopp

RetroCalc YW24 beräknar retrolönebelopp per anställd. Beloppet är beror på om lön betalas ut i efterskott eller under pågående månad. Detta kan ställas in i verktyget.

Hantering av flera revisioner per anställd

Komplex revisionssituation

Revisionshantering

RetroCalc YW24 kan beräkna retrolönebelopp även vid komplex revisionssituation, såsom när det gjorts mer än en lönerevision per anställd, utan att lönehistorik uppdaterats i HR-system eller lönesystem. Verktyget tar även fram löneposter för uppdatering av lönehistoriken till HR-system och lönesystem.

Tillgång till verktyget

Finns både som windowsapplikation och i molnet

Verktygstillgång

RetroCalc YW24 erbjuds både som windowsapplikation och via molnet, som en SaaS-lösning. Windowsapplikationen installeras på enskild PC. SaaS-lösningen fås tillgång till via internet.