Bonus YW24

Avancerat system för bonusprocesser

Bonus

Bonus YW24 är ett system för hantering av ett företags bonusprocess. Systemet klarar av det som de flesta andra liknade system fallerar på: hantering av variationer i processflöde och avancerade bonusberäkningar.

Olika typer av mål

Bonusberäkning hanterar både övergripande mål och personliga mål

Mål

Bonus YW24 beräknar bonusutfall baserat på olika typer av mål, exempelvis finansiella övergripande för företaget och personliga mål. Vidare kan beräkningarna hantera villkor såsom max/min bonusnivåer.

Processer/flöde

Konfigurerbara processer

Processer

Bonus YW24 baseras på processer, där en process kan konfigureras i de steg som önskas. Det går bl.a. att ställa in namn, ordning på stegen och vilka roller som agerar i vardera steg.

Avancerade beräkningar

Beräkningsmotor för bonusberäkningar

Avancerade Beräkningar

Systemet har en avancerad beräkningsmotor, som kan hantera de flesta bonusmodellen dynamisk uppbyggnad och en formelgenerator för beräkningar och villkorshantering.