Bonus YW24

Avancerat system för bonusprocesser

025-money-bag small.png

Bonus YW24 är ett system för hantering av ett företags bonusprocess. Systemet klarar av det som de flesta andra liknade system fallerar på: hantering av variationer i processflöde och avancerade bonusberäkningar.

Olika typer av mål

Bonusberäkning hanterar både övergripande mål och personliga mål

027-medal small.png

Bonus YW24 beräknar bonusutfall baserat på olika typer av mål, exempelvis finansiella övergripande för företaget och personliga mål. Vidare kan beräkningarna hantera villkor såsom max/min bonusnivåer.

Processer/flöde

Konfigurerbara processer

007-document small.png

Bonus YW24 baseras på processer, där en process kan konfigureras i de steg som önskas. Det går bl.a. att ställa in namn, ordning på stegen och vilka roller som agerar i vardera steg.

Avancerade beräkningar

Beräkningsmotor för bonusberäkningar

010-bank small.png

Systemet har en avancerad beräkningsmotor, som kan hantera de flesta bonusmodellen dynamisk uppbyggnad och en formelgenerator för beräkningar och villkorshantering.