LÖNEKARTLÄGGNING YW24

Troligen marknadens mest avancerade verktyg

Lönekartläggning Yw24 Start1

Upplever du att lönekartläggning är krångligt?
Lönekartläggning YW24 är ett heltäckande system som hjälper det medelstora och stora företaget med professionell lönekartläggning.

Verktyget vägleder dig genom de olika stegen och gör det enkelt att följa vad som ska utföras. Systemet är främst till för er som vill arbeta professionellt och strategiskt med jämställda löner, där fokus ligger på kvalitativt genomförande och långsiktig hantering av lönesättning inom verksamheten. Systemet i sig sparar tid gentemot manuell hantering av lönekartläggningen, och det är möjligt att göra en snabb och korrekt lönekartläggning (dvs uppfylla lagkraven), men används med fördel till att få en tydlig bild över löneläget, som sedan ligger till grund för en strukturell handlingsplan.

Genom att arbeta kvalitativt går det att skapa en jämställd lönestruktur som även är kostnadseffektiv.

Lönekartläggningen presenteras via diagram och tabeller, där alla tabeller kan fås ut i Excelform.

Systemet har hög säkerhet och uppfyller PUL och GDPR kraven. Kunden kan själv välja om informationen ska lagras och bearbetas över tid i systemet eller raderas efter användande.

Lika och likvärdiga jobb

Omfattande inställningsmöjligheter

007-document small.png

Lönekartläggning YW24 är anpassningsbart, och kan ställas in för att definiera vad som utgör Lika respektive Likvärdiga arbeten.

Det krävs inga ändringar av er organisationsinformation för att genomföra analysen i systemet och befintligt befattningsvärdering kan användas.

Kvinnodominerade jobb

Automatisk utsökning

Lönekartläggning Yw24 Exempel Kvinnograf

Systemet identifierar vilka jobb som är kvinnodominerade och presenterar även jämförelsejobben.

Förklaringsfaktorer

Utjämningsfunktion och exkludering

Laptop Yw24 Salary Survey Historical Test 5

Personer kan exkluderas från analyserna pga av exempelvis historiks lön.

Löneutjämning möjlig baserat på faktorer såsom utbildning och chefskap. Detta underlättar analys och identifiering av individer som kan kräva åtgärd.

Åtgärder för utjämning av lönenivåer

Distribution och insamling

011-investment small.png

Systemet skapar diagram, tabeller, underlag för jämställdhetsanalyserna och dokumentationen. Du behöver inte själv hålla på med svårhanterliga Excelfiler, verktyget tar hand om detta. Istället kan du fokusera på att göra kvalitativa analyser och bedömningar och försäkra dig om att åtgärder görs på sakliga grunder.

Du kan skicka ut frågor till chefer och få svar via verktyget, när löneskillnader behöver förklaras. Godkännande av åtgärder kan också administreras i verktyget. Det går att länka samman våra verktyg för lönekartläggning och lönerevisionen, på så vis får ni ett helhetstänk i ersättningsfrågor.

Analyser

Utökat antal analyser

Yw24 Test Bil 7 Utan Svart

Lönekartläggning YW24 består av de tre lagstadgade analyserna och ytterligare tre analyser. Detta belyser lönestrukturen på fler sätt än vad som krävs idag.

Lönegap

Kartläggning av löneskillnader mellan kvinnor och män enligt kollektivavtal mellan BAO och Finansförbundet

004-profit small.png

En av analyserna är en belysning av ett sk lönegap och hur det utvecklats över tid i företaget. Detta är en analys som ska göras i finanssektorn efter en överenskommelse mellan Bankernas arbetsgivarorganisation (BAO) och Finansförbundet.