HR Portal YW24

Kundspecifik HR informationsportal

004-chat small.png

HR KnowledgeBase YW24 är en kunskapsbas som nås via ett webbgränssnitt, och där ett företag kan lägga in information kring sina HR-relaterade frågeställningar.Informationen läggs in som artiklar, där en frågeställning behandlas per artikel. Systemet har ca 100 artiklar fördefinierade och fyllda med beskrivning, som sedan kan redigeras av kunden. Varje kund får en egen uppsättning där kunden bestämmer vilka ämnen som behandlas i artiklarna.

Artikelbaserat och sökbart

Ett mini-google för intern HR-information

Yw24 Test Bil 1 Utan Svart

Artiklarna innehåller information kring exempelvis tjänstledighet, anställningsvillkor, instruktioner kring hur en chef ska göra för att anställa och hur vissa förmåner fungerar etc.Kunskapsbasen är sökbar och sökresultat visas, där dessa består av relevanta artiklar.

Länkar till externa källor

Gå direkt till externa källor eller verktyg från en artikel

006-files small.png

Artiklarna kan innehålla länkar till andra artiklar och till externa källor, såsom Försäkringskassan.Artiklarna kan även innehålla länkar till verktyg och system, exempelvis HR-system eller tidsrapporteringssystem.

Dokument och blanketter

Artiklarna kan hålla relaterade dokument och blanketter

Hr Knownledge Exempel Bild4

Det går att lägga in dokument och blanketter i artiklarna som användaren sedan kan ladda ner och nyttja. Exempel på dokument är policy-dokument, instruktioner och ansökningsblanketter.

Avgränsning av artikeltillgång

Enkelt att särskilja vilka grupperingar som kan se en artikel

001-profile small.png

Det är enkelt att avskilja vilka grupperingar som ska ha tillgång till en artikel. Det är vanligt att ett företag vill att en viss artikel enbart ska vara tillgänglig för chefer eller att artikeln ska vara tillgänglig för medarbetare i en viss del av företaget.

Ärendehantering

Medarbetare kan ställa frågor direkt från artikel till ansvarig

013-paper-plane small.png

HR KnowledgeBase YW24 innehåller en ärendehanteringsmodul. Medarbetare och chefer (och andra användare) kan ställa frågor direkt från en artikel till i artikeln utpekad ansvarig. Frågorna och svaren lagras i ärendehanteringsmodulen, där användaren kan se sina frågor och svar.